การ SETTING EMAIL ไม่ให้ลงถังขยะ

การ SETTING EMAIL

ไม่ให้ Mail เพื่อให้ Mail ที่เข้ามาไม่ลงถังขยะ 

Slide2Slide3Slide4Slide6Slide7Slide8Slide9Slide10Slide11Slide12Slide13Slide14Slide14Slide15Slide16